Studies

Alicja Klimowska

Zuzanna Gurzyńska i Alicja Klimowska, studentki I roku Psychologii Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie...

Podzielność uwagi

Jest to test, który ma za zadanie zbadać podzielność uwagi uczestników.

Wpływ atrakcyjności twarzy przestępcy oraz jego płci na wielkość wymierzonego wyroku w zależności od płci badanego

Nasze badanie ma za zadanie sprawdzić jak na podstawie zdjęcia i opisu przestępstwa badani wymierzaj...

Współdziałanie

Badanie zdolności poznawczych wśród studentów

Wpływ nastroju na proces zapamiętywania

Pierwszeństwo negatywnych emocji podczas przeszukiwania wzrokowego

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. W każdej chwili można zrezygnować z badania.

nasze badanie

czas a zapamiętywanie

Muzyka a samopoczucie

Academic Performance

Marc Wiedmann

Universität Konstanz

Participate

Sytuacja stresowa a umiejętność logicznego myślenia wśród kobiet i mężczyzn

Jesteśmy studentami na kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Sytuacja stresowa a wyniki zadań logicznych wśród kobiet i mężczyzn.

Jesteśmy studentami na kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Temporal properties of attention_CircleFlash modality

Welcome to the experiment! Make sure you copy your 'Participant Code' (above in this screen!) and...

PGG

Public Goods Game - Shahar Hirsch and Imri Itzhaki

Textverständlichkeit von Prüfungsordnungen