Studies

Attention and food

Jonathan Silas

Middlesex University

Participate

Expra C3 Gefaehrliche Gegenstaende

Studie zur Erkennbarkeit von gefährlichen Gegenständen durchgeführt im Rahmen des Experimentellen Pr...

Memory Demo

Test logicznego myślenia

Moje pierwsze study

blablabla

Sytuacja stresowa a wyniki zadań logicznych wśród kobiet i mężczyzn

Jesteśmy studentami na kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Analogies_Experiment2

Analogies_Experiment1

Test Stroopa (N)

Zmodyfikowany na potrzeby badań Test Stroopa.

Eksperyment badający wpływ muzyki na zapamiętywanie

Witamy w naszym "muzycznym" eksperymencie. Jest on prowadzony przez studentki I roku psychologii zdr...

Test Stroopa

Zmodyfikowany na potrzeby badań Test Stroopa.

cpl2

Marius Barth

Universität zu Köln

Participate

Muzyka a zapamiętywanie

Eksperyment bada wpływ muzyki na zapamiętywanie

Zapamiętywanie

Eksperyment bada wpływ muzyki na zapamiętywanie.

Alicja Klimowska

Zuzanna Gurzyńska i Alicja Klimowska, studentki I roku Psychologii Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie...

Podzielność uwagi

Jest to test, który ma za zadanie zbadać podzielność uwagi uczestników.

Wpływ atrakcyjności twarzy przestępcy oraz jego płci na wielkość wymierzonego wyroku w zależności od płci badanego

Nasze badanie ma za zadanie sprawdzić jak na podstawie zdjęcia i opisu przestępstwa badani wymierzaj...

Współdziałanie