Studies

Expra C3 Gefaehrliche Gegenstaende

Studie zur Erkennbarkeit von gefährlichen Gegenständen durchgeführt im Rahmen des Experimentellen Pr...

Memory Demo

Test logicznego myślenia

Moje pierwsze study

blablabla

Sytuacja stresowa a wyniki zadań logicznych wśród kobiet i mężczyzn

Jesteśmy studentami na kierunku Psychologia Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Test Stroopa (N)

Zmodyfikowany na potrzeby badań Test Stroopa.

Eksperyment badający wpływ muzyki na zapamiętywanie

Witamy w naszym "muzycznym" eksperymencie. Jest on prowadzony przez studentki I roku psychologii zdr...

Test Stroopa

Zmodyfikowany na potrzeby badań Test Stroopa.

cpl2

Marius Barth

Universität zu Köln

Participate

Muzyka a zapamiętywanie

Eksperyment bada wpływ muzyki na zapamiętywanie

Zapamiętywanie

Eksperyment bada wpływ muzyki na zapamiętywanie.

Alicja Klimowska

Zuzanna Gurzyńska i Alicja Klimowska, studentki I roku Psychologii Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie...

Podzielność uwagi

Jest to test, który ma za zadanie zbadać podzielność uwagi uczestników.

Wpływ atrakcyjności twarzy przestępcy oraz jego płci na wielkość wymierzonego wyroku w zależności od płci badanego

Nasze badanie ma za zadanie sprawdzić jak na podstawie zdjęcia i opisu przestępstwa badani wymierzaj...

Współdziałanie

Badanie zdolności poznawczych wśród studentów

Wpływ nastroju na proces zapamiętywania