Enter with a participant code
Participant code

hcpibe1gkdg1m28w

Study

Zapamiętywanie

Description

Eksperyment bada wpływ muzyki na zapamiętywanie.

Na ekranie zobaczysz zbiór wyrazów, po 15 sekundach wyrazy znikną. Twoim zadaniem jest zapamiętać jak najwięcej wyrazów i wpisać je w wyznaczone miejsce.