Enter with a participant code
Participant code

hcpib6tjkfcrjped

Study

Wpływ atrakcyjności twarzy przestępcy oraz jego płci na wielkość wymierzonego wyroku w zależności od płci badanego

Description

Nasze badanie ma za zadanie sprawdzić jak na podstawie zdjęcia i opisu przestępstwa badani wymierzają wielkość wyroku.

W tym badaniu wcielisz się w rolę sędziego w rozprawie sądowej.