Enter with a participant code
Participant code

hcpib6tjkfcro4cu

Study

Podzielność uwagi

Description

Jest to test, który ma za zadanie zbadać podzielność uwagi uczestników.

Jeżeli macie taką możliwość, wykonajcie badanie na przeglądarce chrome lub firefox. Na początku zostanie Wam wyświetlony ekran startowy na którym zamieściłyśmy instrukcję obsługi. Kiedy już ją przeczytacie naciśnijcie spację, co spowoduje rozpoczęcie Waszego badania.