Enter with a participant code
Participant code

hcpibj9zkyv2fsx2

Study

Memoria de lucru *

Studiul de faţă se desfășoară în cadrul Departamentului de Psihologie Universitatea Babeș-Bolyai. Vă asigurăm confidențialitatea participării şi a informaţiilor oferite pe parcursul derulării studiului, precum şi siguranţa procedurilor utilizate.